the software development company

Chuyên mục điểm Tuần 27

Acazia Insights

May 06, 2021

Đại dịch Covid-19 quay trở lại với những diễn biến phức tạp đã khiến cho các ca lây nhiễm cộng đồng tăng nhanh. Không chỉ do sự nguy hiểm của biến chủng mới, mà chính suy nghĩ "chắc Covid trừ mình ra" của một bộ phận người dân đã khiến cho tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng.

Chính vì vậy, Acaziaer hãy luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không chủ quan vì sức khoẻ của chính mình và những người xung quanh. Hãy cùng nhau thực hiện 5K để chung tay đẩy lùi Covid, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính phủ, các anh em nhà Acaziaer hãy tự chuẩn bị những bữa cơm trưa siêu hấp dẫn để hạn chế việc di chuyển nhé ạ.

Cùng nhau đoàn kết để chống lại đại dịch nha Acaziaer.

INSIGHTS

Insights

All The Services Rendered

DEVELOPMENT
Kiến trúc phát triển Website JAMSTACK

Published on May 28, 2021

INSIGHTS
Bảng tin điểm Tuần 28

Published on Jun 3, 2021

DEVELOPMENT
MEAN vs MERN vs MEVN vs LAMP Stack for Development

Published on Jun 3, 2021

DEVELOPMENT
What is JAMstack and Why You Should Try It

Published on May 28, 2021

Expert articles on best software developments practives

Get a bi-weekly email with most popular stories